Tuesday, March 17, 2015

Sukan Olahraga Dan Balapan

Sukan olahraga dan balapan kali ke 25 tajun 2015 pada 3 Mac 2015 hingga 5 Mac 2015
Perasmian oleh Ybrs Tuan Pegawai Timbalan Pegawai PPD Machang En Nordin Ahmad.Saturday, January 31, 2015

VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI


PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA


MISI


MELESTARIKAN SISITEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

Thursday, January 29, 2015

SELAMAT TAHUN BARU 2015

Assalamulalaikum,

Salam sejahtera kepada semua pengunjung blog smkapc, semoga anda semua sentiasa dalam lindungan Allah Taala. Tanpa disedari kita semua telah pun memasuki tanun baru dan sebulan sudah berlalu.
Pelbagai peristiwa telah berlaku sepanjang bulan Januari 2015 iaitu pendaftaran pelajar tingkatan 1 dan 2. Diikuti dengan pendaftaran tingkatan 2 dan 3 serta 5. Seterusnya diikuti dengan pendaftaran pelajar tingkatan 4. Keputusan PT3 juga telah diumumkan. Sekolah telah menerima 199 pelajar tingkatan 1 yang baru mula memasuki alam sekolah menengah.

Seterusnya kita juga telah menyalurkan Bantuan Awal Persekolahan kepada semua pelajar.

Diikuti dengan program orientasi pelajar tingkatan 1 dan 4 sesi 2015.

Pada 25hb Januari 2015, sekolah telah kehilangan seorang guru yang berdedikasi iaitu Guru Kanan Sains Sosial, Pn Puziah Mohamad yang telah bersara bermula 1 Januari 2015. Majlis persaraannya telah diraikan pada 25 Januari 2015. Semoga beliau sentiasa dirahmati Allah dan diberkatiNya serta diberikan beliau kebahagian hidup dunia dan akhirat.

Sekolah kita juga mengucapkan tahniah kepada Tn Hj Ahmad bin Yaacob yang telah dilantik sebagai Pengetua SMK Cherang Ruku, Pasir Puteh, Kelantan. Majlis meraikan beliau telah diadakan pada 28hb Januari 2015. Semoga beliau meneruskan kecemerlangan beliau di sekolah baru nanti. Kami semua mendoakan semuga beliau supaya sentiasa sentosa di sana.
Monday, September 8, 2014

Sambutan Kemerdekaan ke 57 2014

Tarikh : 7 Sep 2014 (Ahad)

Sunday, August 24, 2014

PROGRAM INOVASI PERINGKAT PPD MACHANG

PROGRAM: INOVASI PERINGKAT PPD MACHANG
TARIKH:     21 OGOS 2014
MASA:         8.30 PAGI - 2.00 PTG
TEMPAT:     DEWAN SK TOK BOK DAN BILIK MENSYUARAT ARAS BAWAH PPD MACHANG.

Sekolah-sekolah Menengah PPD Machang bersama-sama menyertai program inovasi Peringkat PPD Machang yang bertempat di Dewan SK Tok Bok, oLabok, Kelantan.

Pelbagai idea baru yang kreatif dan inovatif telah dipertunjukkan di sini. Banyak faedah yang boleh diperolehi pelajar menyertai program seumpama ini. Ia membuka minda pelajar agar berfikir memajukan diri dan keadaan menjadi lebih baik.

video


MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL SAMAD

SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI

SAMBUTAN HARI RAYA PERINGKAT SMK ABDUL SAMAD.

video

Sunday, July 6, 2014

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013 – 2025

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan (Ekshibit 7). Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan aspirasi yang turut disuarakan oleh peserta semasa Dialog Nasional dan setanding juga dengan keberhasilan yang ditetapkan oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain. Tindakan bagi merealisasikan lima aspirasi berkenaan adalah penting, dan tidak ada inisiatif dalam mana-mana aspek berkenaan yang boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lainnya.

▪▪ Akses:
 Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5)menjelang 2020.

▪▪ Kualiti:
Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi system pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.

▪▪ Ekuiti:
 Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020.

▪▪ Perpaduan:

 Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

▪▪ Kecekapan:
Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

ASPIRASI MURID

Selain keberhasilan sistem, pihak berkepentingan juga jelas tentang tahap kualiti yang perlu ada pada setiap individu murid. Secara keseluruhan, pendidik, ibu bapa, murid, dan ahli masyarakat lain bersatu pendapat dalam visi pendidikan sebagai wadah pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Visi ini juga menjadi asas kepada semua usaha penambahbaikan sistem pendidikan sejak Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal pada 1988. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia akan terus mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi lain untuk membina perincian bagi kemahiran khusus
dan atribut yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global masa hadapan (Ekshibit 8).

▪▪ Pengetahuan:
Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

▪▪ Kemahiran Berfikir:
Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.

▪▪ Kemahiran Memimpin:
Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.
▪▪ Kemahiran Dwibahasa:
Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

▪▪ Etika dan Kerohanian:
Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

▪▪ Identiti Nasional:
Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotic perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identity nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

11  ANJAKAN TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN
ANJAKAN 1

MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF
ANTARABANGSA

·         Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard antarabangsa .
·         Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula pada 2017.
·         Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) untuk meningkatkan   secara berperingkat peratusan soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
·         Meningkatkan kualitipendidikan Sains, Teknologi,Kejuruteraan, dan Matematik(STEM).
·          Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan, bermula dengan pendidikan vokasional.
·          Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat menjelang2020.
·          Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran untuk murid berkeperluan khusus  Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11tahun bermula pada umur 6 tahun.


ANJAKAN 2

MEMASTIKANSETIAP MURID MENGUASAI KEMAHIRAN DALAM BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN MEMPELAJARI BAHASATAMBAHAN

·         Melaksanakan KSSRBahasa Malaysia untukSekolah Jenis Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang   intensif bagi murid yang memerlukan.
·         Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris.
·         Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris.
·         Menjadikan matapelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus peringkat SPM dan memperluaskan
peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris.
·         Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025.

ANJAKAN 3

MELAHIRKAN RAKYAT  YANG MENGHAYATI  NILAI

·         Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat antara murid.
·         Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam
·         1Sukan, 1Kelab, dan1Badan Beruniform.
·         Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah.

ANJAKAN 4

MENTRANSFORMASI PROFESION KEGURUAN MENJADI PROFESION PILIHAN

·         Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai2013 supaya terdiri daripada kalangan graduan 30% teratas.
·         Merombak IPsetanding dengan standard bertaraf dunia  menjelang 2020.
·         Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional  Berterusan (CPD) mulai 2013.
·         Memastikan guru memberi  tumpuan kepada  fungsi  teras  pengajaran mulai 2013.
·          Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi menjelang 2016.
·         Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar  pengajaran, dan  pakar bidang khusus
menjelang 2016.
·         Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas danproses pensijilan mulai 2025.

ANJAKAN 5

MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH

·         Memperkukuh criteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar
mulai 2013.
·         Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/Guru Besar yang baharu secara berperingkat, dengan
lebih sokongan dan kebertanggungjawaban y ang  tinggi  bagi meningkatkan keberhasilan murid.


ANJAKAN 6

MENGUPAYA JPN, PPD  DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN

·         Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik  dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014.
·         Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi kepada sekolah yang
memenuhi  criteria prestasi minimum.
·         Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015,bermula dengan Sabah dan Sarawak.
·         Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima sokongan kewangan yang saksama.


ANJAKAN 7

MEMANFAATKAN ICT  BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

·          Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet
bagi kesemua 10,000 sekolah.
·         Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan
perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalamSains, Matematik,
Bahasa Malaysia, dan Bahasa Inggeris.
·         Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarakjauh dan pembelajaran kadar
kendiri untuk memperluas akses kepada pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau
tahap kemahiran murid.ANJAKAN 8

MENTRANSFORMASIKEBOLEHANDANKEUPAYAANPENYAMPAIANKEMENTERIAN

·         Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan tentang bajet dan  
personel mulai 2013, serta meningkatkan kebertanggungjawaban bagi menambah baik
keberhasilan murid.
·          Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementeriandan JPN ditempatkan di PPD untuk
memberi lebih sokongan kepada sekolah menjelang 2014.
·         Memperkukuh keboleh upayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan utama mulai  
2013.
·         Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013, dan pelaksanaan mulai  
2016.ANJAKAN 9

BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA, KOMUNITI, DAN.SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS

·          Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana
pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian di sekolah.
·         Mendapatkan maklumbalas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016.
·         Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai penaja.

ANJAKAN 10

MEMAKSIMUMKANKEBERHASILANMURID BAGISETIAP RINGGIT

·         Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan muridyang  jelas dan merasional program
berimpak rendah pada setiap tahun.
·         Memanfaatkan peluang kecekapan,dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling  penting seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru.

ANJAKAN 11

MENINGKATKANKETELUSANUNTUKKEBERTANGGUNGJAWABANAWAM SECARA LANGSUNG

·         Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia mulai 2013.
·         Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025.
6 7

SELAMAT MENYAMBUT RAMADHAN 2014

MAJLIS SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT SEKOLAH

SUKAN BALAPAN DAN PADANG SMK ABDUL SAMAD TAHUN 2014

video

PERKHEMAHAN AGUNG BADAN BERUNIFORM SMK ABDUL SAMAD 2014

Friday, June 27, 2014

Tuesday, May 13, 2014

HARI DISIPLIN DAN MAJLIS PERLANTIKAN PEMIMPIN PELAJAR

HARI DISIPLIN DAN MAJLIS PERLANTIKAN PEMIMPIN PELAJAR SMK ABDUL SAMAD TAHUN 2014 PADA 11 MEI 2014 DI MEDAN PERHINMPUNAN SMKAS " DISIPLIN CEMERLANG SMKAS GEMILANG " PERASMIAN OLEH: INSPEKTOR FAISAL BIN AB AZIZ, KETUA BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK, IPD MACHANG, KELANTAN. ANJURAN: J/K DISIPLIN SEKOLAH. OBJEKTIF: 1. MENINGKATKAN KETRAMPILPELAJAR 2. MENERAPKAN DISIPLIN DAN ADAB-ADAB SEBAGAI PELAJAR. 3. MENDEDAHKAN PELAJAR TENTANG KEPENTINGAN KESELAMATAN DIRI SEMASA BERLAKU SITUASI KECEMASAN. 4. MENERAPKAN NILAI JATI DIRI KEPADA PELAJAR DALAM MENGHADAPI SITUASI NEGATIF DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. ATUR CARA MAJLIS 7.30 PAGI - GURU DAN PELAJAR MENGAMBIL TEMPAT - KETIBAAN DIF JEMPUTAN - NYANYIAN LAGU 'NEGARAKU' DAN' SELAMAT SULTAN'. - BACAAN DOA - UCAPAN PERASMIAN OLEH INSPEKTOR FAISAL BIN AB AZIZ - GIMIK PERASMIAN - MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH - LAFAZ IKRAR - PENYAMPAIAN CENDERAHATI - MAJLIS BERSURAI

AN

Monday, April 28, 2014

MAJLIS SEKALUNG BUDI SEMPENA PERSARAAN PUNA HJH FADHILAH BT MOHAMED

video

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 40 TAHUN 2014 TARIKH: 22.3.2014 (SABTU) MASA: 8.30 PAGI TEMPAT: DEWAN ANJUNG SERI SMK ABDUL SAMAD PERASMI: YAB DATUK HJ AHMAD JAZLAN BIN DATO' YAAKOB ATURCARA PROGRAM: 8.30 PAGI: PENDAFTARAN IBU BAPA : MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 40 BERMULA - BACAAN DOA - UCAPAN YBHG EN MOHD SIBRI, YDP PIBG SMK ABDUL SAMAD - MESYUARAT AGUNG PIBG - JABUTAN BERTUAH KEPADA IBU BAPA 10.30 PAGI: REHAT/JAMUAN TEH 11.00 PAGI: PERASMIAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 40 OLEH YAB DATUK AHMAD JAZLAN BIN DATO' YAACOB, AHLI PARLIMEN MACHANG ; MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH KEPADA PELAJAR : PENYAMPAIAN CENDERAMATA 12.30 TGH: MAJLIS BERSURAI

Sunday, February 9, 2014

KEJOHANAN MERENTAS DESA SMK ABDUL SAMAD TAHUN 2014

MAJLIS KEJOHANAN MERENTAS DESA SMK ABDUL SAMAD TAHUN 2014
 TARIKH: 6 FEB 2014 (KHAMIS)
 MASA: 7.40 PAGI HINGGA 12.00 TGH
TEMPAT: SMK ABDUL SAMAD DIRASMIKAN OLEH: EN MOHD ROHZAINI BIN MOHD ZAIN (PENGETUA SMK ABDUL SAMAD)


 PENGENALAN: Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid selaras dengan ungkapan "Minda Yang Cerdas Terletak Pada Badan Yang Sihat". Bidang sukan memainkan peranan penting dalam melahirkan modal insan yang sihat, cergas dan produktif agar dapat membrikan sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. MATLAMAT: dalam jangkamasa panjang, dasar ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepnajang tahun serta memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat, cergas dan berdaya saing.

OBJEKTIF:
 1. MENINGKATKAN KECERGASAN JASMANI.
 2. MEMBENTUK SAHSIAH, JATIDIRI, DISIPLIN DAN NILAI MURNI.
3. MEMUPUK PERPADUAN ANTARA KAUM.
 4. MEMBENTUK BUDAYA BERSUKAN ANTARA MURID.
5. MEMENUHI NALURI SEMULAJADI MURID YANG AKTIF DARI SEGI FIZIKAL.
 6. MEMBERI KESIMBANGAN ANTARA KEPERLUAN AKADEMIK DENGAN KEPERLUAN FIZIKAL.
 7. MEWUJUDKAN LANDASAN KE ARAH KECERLANGAN SEUKAN.

 ATURCARA:

 7.40 pagi : * Pelajar berkumpul di padang sekolah.
                  * Pengagihan nombor peserta.
                  * Bacaan Doa

 8.15 pagi: * Ucapan Aluan PKKO
                 * Ucapan perasmian Tuan Pengetua.
                 * Acara memanaskan badan.
                 * Taklimat kepada peserta.

 9.15 pagi: * Pelepasan peserta perempuan A (tingkatan 4&5)
                 * Pelepasan peserta perempuan B (tingkatan 2&3)        
                 * Pelepasan peserta perempuan c (tingkatan 1)
                 * Pelepasan peserta Pendidikan Khas (lelaki & perempuan)
                 * Pelepasan peserta lelaki A (tingkatan 4&5)
                 * Pelepasan peserta lelaki C (tingkatan 1)
                 * Pelepasan peserta lelaki B (tingkatan 2&3)

 11.30 pagi: Acara Penyampaian Hadiah

 12.00 tgh: Acara selesai.

Monday, January 27, 2014

PROGRAM SEPANJANG JANUARI 2014

PROGRAM SEPANJANG JANUARI 2014


MAJLIS SEJAMBAK BUDI ....JASAMU DIKENANG TN HJ NIK MARAZI @ NIK ZULKIFLI BIN MAT RASHID (GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK) YANG NAIK PANGKAT SEBAGAI PENOLONG KANAN HEM DAN PELANTIKAN TN HJ RAMLI SEBAGAI GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK YANG BARU PADA 15 JANUARI 2014 (RABU) BERTEMPAT DI DATARAN PERHIMPUNAN JAM 7.40 PAGI HINGGA 11.00 PAGI.

DISERTAI JUGA DENGAN PROGRAM

MAJLIS SAMBUTAN EN SHAMSUDDIN BIN HASSAN, PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PADA 15 JANUARI 20 (RABU) BERTEMPAT DI BILIK WAWASAN SMK ABDUL SAMAD.


 MAJLIS SANJUNGAN BUDI SEJAMBAK KASIH TN HJ ABDUL KADIR BIN MAT YAJID, PADA 26 JANUARI 2014 DI DATARABN PERHIMPUNAN SMK ABDUL SAMAD.


MAJLIS PENYAMPAIAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN 1 MALAYSIA BAGI TAHUN 2014 PADA 26 JANUARI 2014 BERTEMPAT DI DEWAN SMK ABDUL SAMAD.
MAJLIS SAMBUTAN MAULIDURRASUL PERINGKAT SEKOLAH SMK ABDUL SAMAD TAHUN 2014/1435H PADA 27 JANUARI 2014 BERTEMPAT DI MEDAN PERHIMPUNAN. CERAMAH TELAH DISAMPAIKAN OLEH AL-FADHIL USTAZ SUHAIDI.
 (PPD PASIR PUTEH, KELANTAN).


video

PROGRAM ASRAMA JANUARI 2014

video